Selecteer een pagina

Privacyverklaring

K.D.Technics respecteert de privacy van haar gebruikers en licht daarom via deze pagina toe welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

K.D.Technics is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens is informatie over personen die hen direct of indirect identificeerbaar maakt. K.D.Technics verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, website bezoekers, of derden die contact opnemen met K.D.Technics.

Bijvoorbeeld, indien u:

• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
• uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging.

Contact met K.D.Technics kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op onze website;
• de e-mail;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden mailing of een andere aangeboden elektronische boodschap.

K.D.Technics verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij K.D.Technics bestelt).

K.D.Technics verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

K.D.Technics verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van K.D.Technics. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat K.D.Technics haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan K.D.Technics persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

K.D.Technics verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen K.D.Technics en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen,informeren over bestellingen.
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen.
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden.
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren.
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert K.D.Technics beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt nooit volledig geautomatiseerd.

K.D.Technics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/ de overeenkomst, of wanneer K.D.Technics hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals K.D.Technics hen voorschrijft. K.D.Technics verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. K.D.Technics is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

K.D.Technics hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. K.D.Technics neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. K.D.Technics neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van K.D.Technics via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet u door middel van het sturen van een mail naar : info@kdtechnics.nl .